Náhradné plnenie

Podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 20 zamestnancov, je povinný zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov.


Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu (pre rok 2022 je to 1 423€ za chýbajúceho zamestnanca), alebo môže využiť náhradné plnenie tak, že si objedná produkty alebo služby u nás za 1 265 €.

Získajte pre seba viac prostredníctvom náhradného plnenia. Využite naše služby alebo si zakúpte nami ponúkané výrobky. Dostanete tak službu, či produkt, ktorý potrebujete, pomôžete zdravotne znevýhodneným a ušetríte 158 € na odvodoch.


Naša spoločnosť poskytuje 100 % plnenie na všetky svoje výrobky a služby.

Naše služby a produkty

3 poz_1_4x.png

Naše

služby

• Redizajn

• Návrhy na mieru
• Výroba na mieru
• Tvorba loga
• Cnc frézovanie
• Gravírovanie
• 3d modelovanie
• Vizualizácie
• Kurz

3D modelovania

1 poz_1_4x.png

Interiérové doplnky

• Nábytok
• Koše na separovaný odpad
• Predelové steny
• Zrkadlá
• Doplnky z dreva
• Audio
• Svietidlá

2 poz_1_4x.png

Špecifické pomôcky

• Didaktická opica
• Ochranné púzdra
• Profesionálne kufríky
• Prepravné boxy
• Špeciálne formy na mieru
• Výstavný systém
• Stojany
• Ochranné masky

na tvár
• Spartan race

CAM poz_1_4x.png

Darčekové predmety

• Peňaženka
• Manžety
• Hodiny
• Magnetky
• Obrazy a mapy
• Detské hračky: autíčko

 

Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov podľa § 63 ods. 1 písm. d), je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na euro nadol.

Napíšte nám

Thanks! Message sent.